گوست داگ

گوست داگ : شیوه سامورایی . با دو بار دیدن این فیلم هنوز در مستی زیباییِ شناسانه این فیلم به سر می برم . فیلمی که بعد از آخرین ساخته جیم جارموش - مرد مرده که شش سالی است بعد از دیدن ناقص آن بعلت سانسور در سینما عصر جدید هنوز خاطرات تک صحنه های زیبا و به یاد ماندنی آن برایم باقی مانده است - بازهم همان تاثیر را در خود نهفته دارد . با اینکه فیلم در مورد قاتلی حرفه ایست با شیوه ای نوین ولی کارگردان به کمک بازیگر خوبش آنچنان فضایی ایجاد میکند که گویی او به وظیفه ای خطیر و انسانی دست یازیده است . لحظه ای او را با قاتل فیلم هفت با بازی کوین اسپیسی که خود را نوعی مامور اجرا فرامین ماورایی میدانست مقایسه کردم . او مرامی دارد عجیب و روحی فرهیخته . از کشتن انسان به خاطر خرس و کبوترهایش هیچ ابایی ندارد . و در راه انتقال این مرام جوانمردانه ! به نسل دیگر هم سعی و تلاش دارد . برای او همدلی مهم است نه همزبانی . اگر چه کلامی از صحبتهای بستنی فروش را نمیفهمد ولی شنواترین فرد در اطرافش هم اوست .

/ 0 نظر / 2 بازدید